Privacy Policy

Welkom bij Mariphaea

Mariphaea (handelend onder Healing and Intuition) is gevestigd in Vleuten, en verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Mariphaea
Mattenbieslaan 39
3452 AC Vleuten
KVK 30244694


Mariphaea is te benaderen via het volgende emailadres: esther@healingandintuition.com.
Website van Mariphaea is: www.healingandintuition.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Mariphaea verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw inschrijving als geïnteresseerde in Mariphaea en/of student van
workshops/cursussen/evenementen en uw bereidheid deze gegevens daartoe te verstrekken.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam of initialen en achternaam
- geboortedatum (niet verplicht)
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres

- bankrekeningnummer (IBAN). 


Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens opleidingsdagen, trainingen, workshops en anderen door
Mariphaea georganiseerde activiteiten worden gemaakt. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij
toestemming van ouders of voogd hebben verkregen. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan
16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat

er gegevens over kinderen verzameld kan worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via esther@healingandintuition.com, dan verwijderen wij deze gegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Mariphaea verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- het inschrijven van onze studenten
- u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om u uit te nodigen voor activiteiten
- verzenden van onze nieuwsbrieven
- het delen van foto’s en videomateriaal aan de volgers van Mariphaea op social media, die tijdens door Mariphaea

  georganiseerde activiteiten zijn gemaakt,

- voor het plaatsen in de nieuwsbrieven en onze website. 
 
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:
Mariphaea bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Zo lang u student bent bij
Mariphaea bewaart Mariphaea uw persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij:
- opzeggen
- overlijden

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Mariphaea verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze nimmer zonder uw toestemming.

Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Mariphaea gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Mariphaea en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Mariphaea
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een ander, door u genoemde organisatie,
door te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar esther@healingandintuition.com.
 
Mariphaea wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen via esther@healingandintuition.com

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Mariphaea neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de voorzitter van Mariphaea. 

 

Mariphaea

T.a.v. Esther Lases
Mattenbieslaan 39
3452 AC Vleuten
06 - 52362002
 
esther@healingandintuition.com
 
KVK 30244694
 

Contact 

Hou mij op de hoogte!
  • Facebook
  • Instagram

© 2008-2020 Esther Lases - privacy policy

Design Site - Fotografie: Carmen Vreeburg
Logo: Claudia de Laat

Healing & Intuition

Mattenbieslaan 39, 3452 AC  VLEUTEN (UTRECHT)

esther@healingandintuition.com

030-2378059